לרשימת הוידאו המלאה
לרשימת האודיו המלאה

פרשת שבוע

עבודת המידות

הבית היהודי

רוחניות ומיסטיקה

עבד ה'

חשבונו של עולם

חיים של תורה

ימים נוראים

פנים אמתיות

יגן אתר יהדות שלי זהירות מפגיעה בזולת
זהירות מפגיעה בזולת
הגה"צ רבי נסים יגן זצק"ל | 22.1.14, 21:00
דרישה שהיא בסיס לתורה כלה וחשיבותה ראשונה במעלה זהירות מפני פגיעה בין אדם לחברו.
להמשך הכתבה...
יגן אתר יהדות שלי לב שומע
לב שומע
הגה"צ רבי נסים יגן זצק"ל | 22.1.14, 21:00
כח השמיעה הנו חלק בלתי נפרד מעבודת ה' של האדם. אלא שלא תמיד האוזנים שלנו מסגלות לשמע, משום שהן אטומות.
להמשך הכתבה...
יגן אתר יהדות שלי רגע של אמת
רגע של אמת
הגה"צ רבי נסים יגן זצק"ל | 21.1.14, 21:00
אדם נבון משתמש בחכמה שנתנה לו, כדי להסיק מסקנות. הצרות באות כדי שנתבונן במעשינו ונתקן אותם.
להמשך הכתבה...
יגן אתר יהדות שלי חובת האדם בעולם
חובת האדם בעולם
הגה"צ רבי נסים יגן זצק"ל | 21.1.14, 00:00
קורה לאדם שהוא עושה עולה, אך הוא משכנע לגמרי שמדבר במצוה כאדם האוכל לכלוך ומשכנע שמדבר במעדנים
להמשך הכתבה...
פרשת שבועעבודת המידות הבית היהודירוחניות ומיסטיקהחיים של תורהימים נוראיםפנים אמתיות